vuongdq2121

BTC điều chỉnh xong, gom altcoin chờ đợt pump mạnh

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC điều chỉnh xong, gom altcoin chờ đợt pump mạnh,
BTC sắp lên mạnh nhé anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.