MultichainVC

#BTCUpdate ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau lần thứ 3 không phá vỡ được kháng cự 59k , hiện tại BTC đang quay đầu tiếp cận vùng hỗ trợ 553-558.
Hiện tại đang có Gap CME 54k . Hãy để ý 2 vùng hỗ trợ 553-558 và 533-536.
Mục tiêu hiện tại đợi mua ở vùng hỗ trợ 533-536 cũng chính là vùng hợp lưu với trendline.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.