terrancrypt

[Tuần 19 2022] Cập nhật hàng tuần BTC: Sóng gió đã qua...

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vậy là sóng gió đã qua đối với BTC trên cả đồ thị khung ngày và khung tuần. LUNA và UST thật sự hành anh em trade và các anh em đầu tư dài hạn ra bã trong thời gian tuần vừa qua.

Ở khung 1D BTC đã tạo đáy và tại mức giá 26.686 nhưng chưa thể đóng nến dưới hỗ trợ tuần (đường màu vàng) nên nhìn chung mức giá hỗ trợ này chưa bị phá vỡ.
Kỳ vọng BTC có thể hồi lên mức giá gần nhất khung ngày tại FIBO 0.618 ở mức giá gần 35.000.

Ở khung 4H
BTC hồi lên vị trí gần 31.000 và sau đó quay về test đường hỗ trợ khung tuần và sau đó lại đi lên, cho nên khả năng cao BTC có thể đạt đến mức giá trên 31.000 và nếu BTC đóng nến trên kháng cự này được thì tuần sau sẽ là một tuần có thể sẽ xanh tươi đi đến mốc giá 35.000.

Mốc giá 35.000 vẫn làn một mức giá quan trọng đáng chú ý dành cho anh em trader.

Chúc bạn vui vẻ và thành công trong hành trình đầu tư crypto! <3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.