huyennguyen652003

Cập nhật BTC mơi nhất

huyennguyen652003 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
-Như vậy sóng hiện tai là sóng C vẫn chưa kết thúc,sóng đang chạy là sóng c của sóng C vậy chúng ta quan sát vùng hiện tại như thế nào:
-TG mà BTC có thể về là vùng hiện tại,dùng fb thoái lui đo ta có thể ra TG 25K274;23K923.
-nói chính xác hơn là test lại nẹckline mô hình VDV.
-Khi giá break trend line màu vàng chúng ta cân nhắc mua thêm để hướng đến những TG cao hơn 33k,42k trước khi có sóng sập sâu hơn hình thành sóng 2 của chu kì mới.
Bình luận:
Gia break khỏi kênh song song mk nhầm không phải trendline màu vàng nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.