JamesCrypto68

Bitcoin đã đến lúc All-In? Target 11.800$

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mục tiêu của Bitcoin trước Halving 5.2020 đạt 11.800$ - 13.300$ / 14.000$

Target 1: 11.800$

Target 2: 13.300$ - 14.000$


Stoploss: dưới 8.000$


*** Hãy luôn đặt Stop-Limit khi Trade***

***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Nhiều khả năng BTC sẽ đi theo đường này.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.