tradervideofx

Ý tưởng BTC 03/09/2021 trên khung thời gian ngày D1

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mô hình đơn giản để dự đoán hướng đi của Bitcoin trong xu hướng ngắn hạn .Vùng cản phía trên vẫn còn rất mạnh ,mặc dù Bitcoin đang cố gắng đi lên go to moon nhưng không phải lúc này để vượt cản phía trên .Dự giá sẽ lên tới vùng 55k trên dưới rồi sẽ trở lại vùng 40k-45k .Lúc này thị trường sẽ tiếp tục đi ngang theo kênh giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.