dungsmc

Điểm hồi BTCUSDT/ BITTREX

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
2 điểm hồi của BTC tại fibo 0.5 và 0,618
1st : 8464
2nd : 7815
goodluck ( quan điểm cá nhân, cân nhắc khi vào lệnh

Bình luận