A_Luan26

Bitcoin tích lũy ở đáy

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Hôm nay chủ nhật Bitcoin vẫn tích lũy năng lượng ở đáy trên 40k - 41k thôi, nếu phá xuống dưới 40k thì nhiều khả năng sẽ giảm sâu hơn nữa.

Nếu tích lũy và kéo ngược lên sát gần 46k , trên 45k thì kỳ vọng sẽ sảy ra va chạm kỹ thuật và nhiều khả năng Sell lại ở vùng này.