A_Luan26

Bitcoin kỳ vọng tăng giá tiếp theo

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
31 lượt xem
0
vẫn chưa thấy dấu hiệu đảo chiều giảm giá.

đang tích lũy từ 55k xuống 53k để chờ setup mua lên.

Chúc anh anh may mắn