Phamdong1969

BTC/USDT trên đồ thị 4h đang có điểm tương đống và khác nhau !

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
cặp giao dịch BTC /USDT trên đồ thị 4h đang có những điểm tương đống và điểm khác biệt, cần ý kiến của các anh em trader!!!