Phamdong1969

BTC/USDT trên đồ thị 4h đang có điểm tương đống và khác nhau !

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
cặp giao dịch BTC /USDT trên đồ thị 4h đang có những điểm tương đống và điểm khác biệt, cần ý kiến của các anh em trader!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.