mottrieudola

Dự đoán giá BTCUSDT by Thao Vũ (2021-2025)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá BTCUSD trong giai đoạn 2021-2025.
Giá BTC sẽ lên >100k USD.
Bản chất thị trường luôn tăng. BTC vẫn là con đầu đàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.