Phamdong1969

BTC/USDT

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin sau một số ngày đi ngang thì hôm nay đã phá ra khỏi tam giác giảm dần xuống dưới
Hỗ trợ gần nhất của Bitcoin là 9300$ sâu hơn là 8500$ và 7400$
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.