Hiepthanhpham

BTC hướng đi tháng 9 10 update: test kháng cự tháng để giảm sâu

Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dài hạn mình vẫn chưa thấy BTC có cửa tăng vì đang mắc phải kháng cự kijun khung tháng là 11k3 (11k1 với chart Bitstamp ), do vậy nhờ 1 số hỗ trợ các khung nhỏ hơn mà giá BTC có khả năng sẽ lên test lại kháng cự 1 lần nữa để tiếp tục giảm. Lúc này vẫn chưa phải thời điểm tốt để mua BTC dài hạn.
*LƯU Ý: Giá có thể lệch vài (chục) giá, các mốc thời gian chỉ mang tính chất tham khảo.
Đã hủy lệnh:
Chart này sai, đời này coi như bỏ :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.