trum98pk

SML với thằng btcusdt

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
em cực múp 7k8 chắc hi vọng cho btcusdt ngóc cái hàng nó lên.nó mà liệt nữa thì đi tu lun.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.