A_Luan26

Bitcoin đang chờ bán lại

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Chờ lên biên dưới của hộp Davas để bán lại.

Điểm trên 45k ,gần 46k thì bán lại.

Bitcoin đang xu hướng hồi nhẹ lên khi xu hướng giảm đã hết lực .