danhang999

Có vẻ rất nhiều anh em không nhận được ra rằng anhvem đang trên

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tích lũy _ phân phối và....... Chúc anh em ra đảo vui vẻ nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.