vuongdq2121

BTC có xu hướng đi xuống

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có xu hướng đi xuống
Khung nến ngày có xu hướng đảo xuống nhé anh em. không nên bắt altcoin lúc này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.