URIFX

@BTCUSDT #Breakout => Mua vào

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC nếu xuống 1 đợt sóng nữa mà reaction mạnh trở lại và break channel xuống là tín hiệu mua vào.

Chờ xem giá phản ứng thế nào nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.