Trader-Pro-48

BTC/USDT CHỜ ĐỢI

Giá xuống
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

Nhìn vào biểu đồ hiện tại, có thể thấy giá sẽ tiếp tục đi xuống các vùng hỗ trợ trong quá khứ

Hãy chờ đợi vùng giá tốt để trade, các giao dịch hiện tại chỉ là ở ngắn hạn, hãy lưu ý

Theo quan điểm cá nhân, ở khung Daily giá sẽ về các vùng 7k1xx và 6k7 như trong hình, đây là vùng có thể xem xét mua vào 1 ít để trade.

mục tiêu lên vùng 8k - 8k3

Nếu ae không vội thì không nên bắt đáy, hãy chờ vùng giá tích luỹ, tín hiệu để có thể mua vào khi thích hợp.

Còn giao dịch trong thời điểm hiện tại thì đang rất rủi ro.

Hãy cùng nhau theo dõi nhé.

Chúc ae trader luôn thắng lợi
Giao dịch đang hoạt động:
Mở 1 lênh Long theo kế hoạch thôi ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.