toansystem

Dự báo xu hướng Bitcoin trung hạn 2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT 1W 22/1/2022
kịch bản xuống test vùng cầu lớn quanh 30555$ - 27000$ sau đó đảo chiều đi lên
target 1:39800$
target 2: 47000$
target 3: 59500$
-----------------------

Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.