KienNbk

Cần một khoảng thời gian để đẩy lượng đã gom được.

KienNbk Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tôi dự đoán đang đây là thời gian để bán đi lượng hàng đã gom trong thời gian vừa qua. Sau đó sẽ có một đợt điều chỉnh giá mạnh kết thúc 1 chu trình gom - đẩy - xả - điều chỉnh giá mạnh.
Bình luận:
Dự kiến trong ngày 24/05 sẽ có đợt điều chỉnh giá cực mạnh.
Bình luận:
Chuẩn phết.
Bình luận:
Vẫn đúng nhé.
Đến điểm hội tụ rồi, thế nào đây.
Bình luận:
Qua điểm tụ mà nó vẫn lừ lừ đi thế này thì dự 12h tới có biến.
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.