vuongdq2121

BTC có thể về sâu nhất 46k4 rồi lên thẳng 52K!

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có thể về sâu nhất 46k4 rồi lên thẳng 52K!
Tuy nhiên mình sẽ ko short mà canh về đó thì múc thêm thôi
Không khuyến khích short vì các khung thời gian không đồng thuận là lên hay xuống,
anh em cứ phải phòng 1 phần vốn xuống thì múc thêm vào
Nhận định của mình là nhịp này sẽ lên nhé....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.