Forex-You

BTC vẫn trong vùng an toàn mục tiêu 80k

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khả năng BTC đạt 75k trong cuối năm 2021 , 80k khoảng tháng 2 năm 2022 BTC đang đợi nhiều tin tốt để vươn lên 100k trong tương lai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.