URIFX

@BTCUSDT #Wave4 hoặc Wave 2 => Chờ tín hiệu mua

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Hi all,

Mình có một vài idea cho cặp BTCUSDT như Video.
Rất welcome các bạn đặt câu hỏi và bình luận đề có nhiều idea hay hơn!

Happy Women's day!

URI
Bình luận:
Bình luận: Cẩn trọng với đợt giảm tiếp theo
Bình luận: Rất khó tăng
Bình luận: Tin hiệu tốt.
Bình luận: Cắt lời
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: kha nang tang them la rat cao
Bình luận: Khả năng rớt nữa là rất cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.