MichaelDuc

BTC khung D1 phá vỡ mẫu hình Tam giác giảm | Giá ìm về 13K - 10K

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sau khi phá vỡ mẫu hình tam giác giảm thì đang có dấu hiệu test lại vùng hỗ trợ trước đó của giá quanh 18K- 18K5.
Giá sau khi test lại mà không phá được lên thành công thì rất có thể tiếp tục tìm về các vùng hỗ trợ dưới tại 16K- 13k5- 12K và mạnh hơn sẽ là quanh 10K.
Đây sẽ là xu hướng trong trung hạn tức sẽ trong vòng 3-6 tháng tới. Chưa có dấu hiệu gì đáng chú ý để cho giá BTC có thể phục hồi mạnh mẽ lại lên 20K ngay được.
Đây sẽ chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư BTC trong trung và dài hạn. Nếu tôi mua BTC đầu tư trong dài hạn tôi sẽ chờ giá giảm về quanh 10K-12K để xem xét mua.
Tham khảo quan điểm ca nhân của tôi. Đây không phải là lời khuyên đầu tư! Xin lưu ý!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.