MultichainVC

#BTCUpdate ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau 1 ngày tội tệ của BTC , khung D đã kéo lên và đóng nến ở 49k . Nhìn vào biểu đồ ta thấy trendline đã bị phá vỡ.

Kỳ vọng trong vài ngày tới BTC sẽ hồi lên mốc 53-54 trùng với đoạn GAP vừa xuất hiện. Chúng ta sẽ chốt bớt một phần alt ở đây và quan sát thêm tín hiệu từ thị trường.

Trường hợp nếu về 44-45k trước chúng ta sẽ mua alt ở đây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.