MultichainVC

#BTCUpdate ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau 1 ngày tội tệ của BTC , khung D đã kéo lên và đóng nến ở 49k. Nhìn vào biểu đồ ta thấy trendline đã bị phá vỡ.

Kỳ vọng trong vài ngày tới BTC sẽ hồi lên mốc 53-54 trùng với đoạn GAP vừa xuất hiện. Chúng ta sẽ chốt bớt một phần alt ở đây và quan sát thêm tín hiệu từ thị trường.

Trường hợp nếu về 44-45k trước chúng ta sẽ mua alt ở đây.