MexcieZ

BTC Daily Updates 26/4

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Không phải tự nhiên hôm qua Elon Musk công bố mua lại Twitter hỉ, đường giá về đến cạnh dưới của kênh giá đã bật lại mạnh mẽ, anh em short xong long ăn lại được 2 đầu bù cho việc market kill hôm qua.

- Margin trong giai đoạn này, đối với phe long nên cân nhắc chốt một phần lệnh để bảo toàn lợi nhuận nếu đã bắt đáy thành công từ hôm qua. Hoặc nếu chưa có entry đẹp, 39500-40050 sẽ là vùng giá hợp lý khi đường giá quay về test. Hiện đã chốt 50% long, còn lại gồng, xem tình hình tính tiếp.

- Đối với phe short, xem xét mở short 407 do cản EMA 89 khung H4, sẽ DCA tiếp ở 41350-41550 là cản D1 nếu có. Đánh futures nên linh hoạt, tới entry long thì long tới entry short thì short, đánh cứ nhìn 1 phía dễ bị úp sọt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.