trum98pk

Thị trường crypto theo góc nhìn đồ thị.

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btcusdt về vùng hổ trợ này ae nên quan tâm.thấy xuất hiện setup đẹp,volum mạnh thì vào lệnh.mục tiêu đỉnh gần nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.