Phamdong1969

BTC/USDT ngắn hạn tăng lên vùng 7380$

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị 4h BTC đang cho xu hướng tăng, Kháng cự gần nhất là 7380$