NguyenCongThanh47

Xu huong BTC ngay 8/12/2017

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC đang có xu hướng đi ra ngoài đường trend và rớt xuống.
Các vùng nên mua vào là: 13917->13714, 12794->12333, 11744->10989
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.