Ditrki1508

BTC đã có cú test lại vùng kháng cự tron giá giảm về 87x -31/10

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã có dấu hiệu test lại vùng kháng cự 93x sẽ về lại 87xx trong 1-2 ngày tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.