LeTrongHoaiNam

Sắp tới Bit có thể hồi về vùng 7k5 trước khi xuống vùng 6k8

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Theo nhận định của mình, bit không có cửa tăng trong thời gian sắp tới, nên vì vậy bit chỉ có thể lao xuống tiếp mà thôi, vùng 5k và 4k sẽ k xa