MasterDuoc

[11/10/2021] Bitcoin đã vào sóng tăng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đã chạy đà hoàn tất. Chuẩn bị cất cánh. Mọi người thắt dây an toàn vàooooooooooooooooo.

Like & Follow mình để nhận cập nhật thị trường sớm nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.