A_Luan26

Bitcoin bị Flash từ rạng sáng

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
103 lượt xem
sẽ chỉ sideway hoặc tích lũy trong ngắn hạn,không nên giao dịch trong 2~3 hôm nếu chưa có tín hiệu thoát lên khỏi đường EMA21 (biên trên) . nên chờ xem tín hiệu từ thị trường.