kevinkryptoe

BTC with Bollinger band

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chart BTC 1D với chỉ báo Bollinger band sau khi BTC chạm mốc 50k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.