BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sáng nay theo biểu đồ ngắn hạn sẽ có 1 cú hồi về vùng 8k3-8k4

kế hoạch : mua vùng giá hiện tại

bán : 8k3-8k4

stl : 7k98

Dài hạn thì vẫn xấu nhé ae,

Cảm ơn ae đã theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.