A_Luan26

Bitcoin hôm nay : phân vân

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau cú điều chỉnh từ ATH mới 66k8 xuống 62k1 Bitcoin bắt đầu đóng nến dứt quán dưới EMA21.

khả năng Bitcoin sẽ dao động từ 62k1 đến 64k (vùng này chúng ta nên tránh vào lệnh). đợi khi cú nén thoát lên trên 64k hoặc phá xuống dưới 62k chúng ta hãy ra quyết định tham gia giao dịch để tránh thất thoát khi thị trường đang tích lũy chờ đợt đẩy giá.

chúc ae may mắn và an toàn với trading !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.