Radar-crypto

Cập nhật xu hướng BTC 4/1/2022

Radar-crypto Cập nhật   
KUCOIN:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC đã test hỗ trợ 45xxx khá nhiều lần
Nếu chưa thủng mốc hỗ trợ này thì tiếp tục đi theo su hướng Sideway 45xxx-48xxx
Nếu thủng mốc hỗ trợ này thì tiếp tục Điều chỉnh về mốc thấp hơn như thông báo ở bài trước 42xxx-38xxx-33xxx
Mọi người hãy STL cho tất cả các kèo lươt, đảm bảo có lãi khi tài khoản đã dương và chuẩn bị tiền đi mua hàng để hold dài hạn
Bình luận:
BTC đã test mốc hỗ trợ 42xxx sau khi thủng mốc 45xxx và có hồi khá tốt.
Sẽ có sóng hồi nên các mốc 45xxx-48xxx-50xxx-53xxx để cho mọi người thoát hàng nếu chưa ra kịp hoặc chốt hàng lướt khi đã bắt tại mốc 42xxx.
Chia tiền mua thêm hàng hold và chờ đợi cơ hội kế tiếp để vào hàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.