Luannh

BTC Hôm nay 18/09/2021

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại sau 2 ngày sw vùng 47-48k thì sóng H4 đã tăng trờ lại mạnh. Khung sóng D1 vẫn cho sóng tăng mạnh vào cuối tuần này và đến đầu tuần sau.
Hiện tại mốc có thể BTC đạt đến lần này vào khoang 51kx. Ở mốc này sẽ có khá nhiều NĐT đã chờ đợi rất lâu mà lần tăng trước chưa kịp xả nên tôi nghĩ sẽ rất dễ bị điêu chỉnh mạnh ở đây. Đồng thời vào khoàng giữa tuần sau 22-23 cũng cho tín hiện sóng ngày chạy xong.
Mốc điều chỉnh tiếp đến sẽ là khoang 47-48k và kết thúc tháng 09.
Nếu mốc 47-48k được giữ thì tương lai BTC sẽ có làn tăng của sóng tuần và tháng khi đó chúng ta sẽ có hi vọng ATH mới cho BTC .

Đây chỉ là nhận định cá nhân!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.