Trader-Pro-48

Chơi 15p và 1h ngay bây giờ

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Căn mua ở mức 20k17xx - 20k000 như hình
Chốt vùng : 20k7xx

Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.