BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mây đối xứng ,một chiêu thức có sắc xuất đúng target lên đến trên 90%. Đây là một chiêu thức được mình thường xuyên áp dụng với hệ thống phân tích ICHIMOKU KINKO HYO. Và nó được áp dụng đúng ở rất nhiều khung thời gian khác nhau.
Chờ target, môt lệnh short với target khoảng 600 usd cũng không hề nhỏ với nhũng con bạc đang khát máu...
( LƯU Ý: ĐÂY LÀ CHART SÀN BINACE . SÀN BITMEX BỊ NHIỄU CHART KHOẢNG 10H NỮA MỚI SỬ DỤNG ĐƯỢC. CĂN LỆNH VÔ VÌ GIÁ CÁC SÀN CÓ ĐỘ LỆCH MỘT CHÚT)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.