HoangHacHai

BTC/ USDT cho tháng 9

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Su hướng của BTC sẽ gặp đường kháng cự mạnh. theo chiều su hướng giá xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.