BTC về 7k vì thế ai thích cứ chờ. 7k3 7k4 btc tăng lên lại 1 ít về 7k. Tôi thường up chart ở Sever mỹ nên anh em muốn coi thì đỗi sever qua đó coi. Ở VN tôi chỉ bình luận không up chart đã vẽ