BTC về 7k vì thế ai thích cứ chờ. 7k3 7k4 btc tăng lên lại 1 ít về 7k. Tôi thường up chart ở Sever mỹ nên anh em muốn coi thì đỗi sever qua đó coi. Ở VN tôi chỉ bình luận không up chart đã vẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.