TraderTop-net

BTCUSDT có pump đầu tuần mới - Lịch sử lặp lại?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Có 1 điểm rất đáng chú ý về mặt PTKT là vào ngay thứ 2 đầu tuần trước, chart H4 của bitcoin cũng tạo 1 cú giảm làm false break mô hình cờ giảm, rồi sau đó là cú pump khủng đến từ USDT. Đừng nói hôm nay cũng lặp lại y chang nhé, vì bitcoin cũng vừa phá xuống mô hình cờ giảm xong. Nhìn chart tuần trước với tuần này rất là giống nhau.

Anh em có thể thấy vài điểm giống nhau:

* Cùng phá xuống mô hình Cờ Giảm
* Cùng xuất hiện sau 1 đợt giảm giá
* Cùng chạm retest kháng cự bên trên
* Cùng có nến đóng cửa 1/2 retest kháng cự bên trên
* Cùng có sau nến đó có 1 đợt bật lên retest

Kỳ này mà pump giống như tuần trước nữa thì....coi như anh em chúng ta đã tìm ra mô hình biểu đồ kinh điển cho các cú pump. Lúc đó xem như có cỗ máy in tiền rồi nhé. Anh em có thể bỏ hẳn Grab với Goviet để chuyển sang trade coin for living rồi.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.