NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? | Chút lợi nhuận nhẹ nhàng

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Thường lợi nhuận chỉ đến vào những lúc chúng ta ít kỳ vọng nhất, với điều kiện ta biết kiểm soát các khoản lỗ. Lợi nhuận cuối cùng rồi cũng sẽ đến với tất cả mọi người, vấn đề là phần lớn mọi người đều không biết cách giữ các khoản lỗ ở mức nhỏ, nên lợi nhuận mới không bù nổi mà thôi. Trade mãi không có lời hay cứ lỗ dần là vì vậy

#BTCUSDT H4
BTC đã phá vỡ biên trên hộp nhỏ, nhưng cú break diễn ra tại thời điểm hơi sớm mà chưa có cú nén chặt, nên tiềm năng đây là 1 phá vỡ mồi. Tiếp tục chờ đợi giá nén chặt hơn với biên trên và đường xu hướng nhỏ để buy

#BNBUSDT H4
Kèo buy BNB theo đoạn nén với kháng cự ngang không vào được vì không tìm được nến đặt lệnh. Sau đó giá giảm mạnh rồi tạo cú nén mới với đường xu hướng để ta sell, đây là 1 thiết lập rõ ràng và kinh điển. Để ý giá đã break lên đường ema nhưng nến liền sau nó đã xoá sạch đà tăng đó và tạo thành phá vỡ giả. Lợi nhuận chỉ đạt 1.5R do nến đặt lệnh hơi lớn

Hiện tại có thể chờ cú nén với đường xu hướng mới để sell tiếp. Nhưng có vẻ như BTC đang cố gắng đảo chiều nên cần phải đánh giá thật kỹ mới sell

#ATOMUSDT H4
Kèo buy với đường kháng cự ngang vào cuối tháng 1 đã bị mình bỏ sót không cập nhật. Cú break rất ngọt ngào và trailing stop bị cán với 2R lợi nhuận. Hiện tại có thể chờ sell với cú nén đường xu hướng, trend là giảm rất rõ ràng

#AAVEUSDT H4
Kèo buy theo cú nén với biên trên hộp không vào được vì giá không phá vỡ. Ta chờ buy theo cú nén với đường kháng cự nhỏ

Tổng kết lợi nhuận +3.5R


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.