vin000901

Bitch coin future 181p mỗi ngày

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tìm kiếm 1 con sóng hồi để đánh lướt sóng
Chủ đạo năm 2022 vẫn là short, tuy nhiên dựa vào pp wyckoff vẫn có thể tìm được những điểm vào long giúp tối ưu lợi thế
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.