NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 5/8: Setup pattern break trên D1

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Chart trên là biểu đồ D1 của BTC , hôm nay biểu đồ này cho 1 tín hiệu mua Pattern Break - phá vỡ đường xu hướng theo PP Bob Volman Price Action. Chúng ta cùng đánh giá tín hiệu này xem sao

Setup phá vỡ đường xu hướng hoàn thành khi giá bị nén giữa đường ema và 1 đường xu hướng, khi giá nén đến cực đại và không thể nén thêm nữa thì sẽ breakout bằng 1 lực rất mạnh, đủ mạnh để ta kiếm lợi nhuận. Nguyên lý của setup chỉ đơn giản là sự dồn nén động lượng sẽ tạo ra 1 cú phá vỡ, ta sẽ kiếm được lời khi đi theo cú phá vỡ đó. Chỗ mũi tên giảm cũng là 1 setup phá vỡ đường xu hướng nhưng theo hướng giảm.

Việc vẽ đường xu hướng như thế nào thì càng thực hành nhiều sẽ cho bạn kinh nghiệm. Điều quan trọng là phải xác định đúng chính xác thanh nến trước cú phá vỡ, gọi là thanh đặt lệnh. Trong trường hợp hiện tại, ta sẽ chờ 1 nến tăng chen vào khoảng trống cuối cùng của cú nén đóng cửa rồi đặt lệnh - buy stop phía trên đỉnh, dừng lỗ dưới đáy. Ngoài setup phá vỡ đường xu hướng, Bob Volman Price Action còn có setup phá vỡ đường xu hướng con sóng hồi; setup đảo chiều sóng kéo ngược; setup sự thất bại của cú phá vỡ.

Ở đây setup của BTC đã hoàn tất và có thể đặt lệnh ngay.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.