minhthangvt3008

BTC sẽ Re-test tai vùng kháng cự 6k700 và tiến tới vùng 7k100

Giá lên
minhthangvt3008 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Long target 1 : 6K700
Long Target 2 : 7k100
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Target 1 : 6k700 successed
Target 2 : 7K100 Successed

_____________
Chúc mừng các bạn đã Long !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.