dinhchien

BTCUSD - Vẫn trend tăng theo sóng Symmetry (live 12/1/2021)

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cập nhật sóng Symmetry cặp BTCUSDT
80% đánh số nhóm thành bộ sóng.
90% vào lệnh.
135% dừng lỗ để có tỉ lệ Risk/reward: 1/2.
* Mua sóng (IV).