kienneik87

ChartD1 cho cặp BTCUSDT sàn Binance.Cơ hội cho 1 đợt tăng trưởng

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá đang đi trong sóng điều chỉnh. Việc xác định được vùng đáy của sóng điều chỉnh này mang đến 1 cơ hội mua được giá tốt trước 1 đợt tăng trưởng dự đoán là khá ấn tượng của BTC - có thể lên đến vùng giá 5k$ , kéo theo sự tăng trưởng của toàn bộ thị trường Crypto.
Dự đoán giá có thể tạo thêm 1 đáy sâu nữa trong sóng điều chỉnh này. ( theo đồ thị) SL tuyệt đối khi giá phá thủng vùng giá theo đường kẻ đỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.